جامعه شناسی / روش تحقیق /آمار/ مدیریت فرهنگی/مشاور خانواده/ SPSS

روش دلفی

در روش تحقیق یک فن پیمایشی  داریم به نام دلفی ، و یک روش بسیار سودمند است ولی متاسفانه در ایران مسئولین نسبت به کاربرد آن هیچ گونه میل و رغبتی ندارند. و در عوض سمینارها و کنفرانس هایی بدون کاربرد و نتیجه مفید و مشخص با هزینه هایی زیاد برگزار می کنند که این روش می تواند جایگزین اینگونه کارها شود.

 در این روش با استفاده از پر سشنامه هایی تلاش می شود در خصوص یک موضوع یا یک مساله بعد از حداقل دو ارتباط  توافق ایجاد شود . روش دلفی مبتنی بر یک فرایند ساخت دار در خصوص جمع آوری و تقطیر و تصفیه ی شناخت یا دانش گروهی از متخصصان با استفاده از پرسشنامه هایی که با یک بازخورد عقیده ای کنترل شده پخش می شوند ، است.

طبق نظر هلمر ، دلفی یک وسیله ارتباطی مفید میان گروهی از متخصصان را تدارک می بیند و بنابراین شکل گیری قضاوت گروهی را تسهیل می کند.

ویژگی ها و مزیت های دلفی

1-      ساختاربندی جریان اطلاعات

2-      بازخورد به مشارکت کنندگان

3-      گم نامی برای مشارکت کنندگان

در این روش پرسشنامه ها از طریق پست یا اینترنت یا ابزارهای دیگری برای گروهی از متخصصان انتخاب شده ارسال می گردد بعد از برگشت جواب ، براساس نظرات سایرین پرشسنامه دوم تدوین و اجرا می شود و تمام افراد از نظرات هم بدون اینکه خودشان متوجه باشند با خبر، و از دیدگاه و ابعاد مختلف موضوع را پیگیری می کنند تا به اجماع برسند.بنابراین برای رسیدن به پاسخ های دقیق و پالایش شده ، ممکن است به چند دوره نیاز باشد.

مراحل انجام کار روش دلفی

1-      تشکیل تیمی برای مسئولیت و نظارت بر روی یک موضوع

2-      انتخاب یک یا چند میزگرد برای مشارکت اعضای تیم

3-      تدوین پرسشنامه دوره اول

4-      آزمون پرسشنامه (ارسال به متخصصین)

5-      تحلیل پاسخ های دوره اول

6-      آماده سازی پرسشنامه دوره دوم

7-      ارسال پرسشنامه به متخصصین و اعضا

8-      تحلیل پاسخ های دوره دوم( تا زمان مطلوب و لازم برای رسیدن به ثبات ارسال پرسشنامه تکرار می شود)

9-      آماده سازی گزارش توسط تیم تحلیل برای ارائه نتایج

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 17:59  توسط یوسف بخشان |