جامعه شناسی / روش تحقیق /آمار/ مدیریت فرهنگی/مشاور خانواده/ SPSS

رندل کالینر:

وقتی از کالینز حرف می زنیم ناخودآگاه قشربندی اجتماعی و قضیه فرماندهی و فرمانبری وی به ذهنمان می رسد کالینز مدرک دکتری خود را در سال ۱۹۶۰ از دانشگاه برکلی اخذ کرد وی در اثر اصلی خود ُ جامعه شناسی تضاد به سوی علمی تبیینی ُ تلاش نظری خود را بر مبنای انتقاد از وضعیت رشته جامعه شناسی و نظریه قرار داد . كالينز از سال 1975 اعلام داشت كه تاكيدش بر كشمكش جنبه ى عقيدتى ندارد. يعنى بد يا خوب بودن را كه جنبه اى سياسى پيدا كند، مد نظر ندارد بلكه آنرا بعنوان يك رویداد اساسى زندگى برگزيده.
كالينز كارش را از ديدگاه فردي شروع كرد از اينرو ريشه هاى نظرى كشمكش را در پديده شناسى مردم نگارانه نهفته مى داند. كالينز ساختارهاى اجتماعى را بيشتر به صورت الگوهاى كنش متعادل در نظر ميگيرد تا به عنوان هسته هاى خارجى و الزام آور با اينهمه كنشگران را پيوسته در حال باز آفريدن سازمان اجتماعى مى بيند.
كالينز هم به ماركس و هم به وبر انتقاد کرده  و با توسل به قشر بندى اجتماعى نوعى جامعه شناسى خرد را مطرح ميسازد كه طى آن تآكيد بر جنبه هاى اجتماعى و فرهنگى وعاطفى مى تواند مشخصه ى كار وى باشد.

كالينز با توجه به سه اصل بنيادى:
1) آدمها در جهان ذهنى خود ساخته اى زندگى مى كنند
2) آدمها قدرت تآثير گذارى يا نظارت بر تجربه ى ذهنى افراد ديگر را ندارند.
3) آدمها مي خواهند مخالفان خود را تحت نظارت در آورند.

كالينز پنج اصل  در زمينه ى كشمكش را مطرح می کند  كه عبارتند از:
الف)نظريه ى كشمكش بايد بر زندگى واقعى تآكيد كند نه صورتبنديهاى انتزاعى مانند كاركردگرايى ساختارى
ب) اين نظريه بايد آن ترتيب هاى مادى را كه بر كنش متقابل اثر مى گذارد بررسى كند.
ج) كسانى كه منابع مادى را تحت نظارت دارند در پى نفع خود افراد فاقد منابع را استثمار مى كنند.
د) بر پديده هاى فرهنگى از ديدگاه منافع و منابع و قدرت بايد نگاه كرد.
و) به بررسى علمى قشر بندى و جنبه هاى ديگر جهان اجتماعى سخت پايبند است.

همين نوع پايبندى علمى كالينز را واداشت تا يك رشته از قضايا را در رابطه با انواع جنبه هاى ويژه ى زندگى اجتماعى ساخته و پرداخته كند كه سه قضيه ى آن عبارتند از:
1) تجربه هاى فرماندهى و فرمانبرى تعيين كنندگان اصلى نگرشها و رفتارهاى فردى اند.
2) هر چه شخص بيشتر فرمان دهد مغرورتر و به خود مطمئن تر و رسمى تر است و بهتر مى تواند خودش را با آرمانهاى سازمانى كه به نام آن فرمانهايش را توجيه مى كند منطبق سازد.
3)هر چه شخص بيشتر فرمان برد مطيع تر و تقدير گراتر و بيگانه تر از آرمانهاى سازمانى است و خودش را تطبيق نميدهد.

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:25  توسط یوسف بخشان | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه

آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
دی ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
آرشیو موضوعی
جامعه شناسی
روش تحقیق
حوزه های جامعه شناسی
نظریه های جامعه شناسی
دست نوشتهای خودم
آمار و spss
پیوندها
دکتر تنهایی
دکتر خدمتگزار
دکتر بهرنگ صدیقی
دکتر خلیل میرزایی
دکتر سروش فتحی
دکتر مجبد کفاشی
دکتر هوشنگ ظهیری
بر ساحل سلامت
شهرداری منطقه 20 تهران
مرجع متخصصین
انجمن جامعه شناسی ایران
باشگاه خبرنگاران جوان
مرکز آمار ایران
دکتر فاضل
دکتر نوابخش
دکتر روزا کرم پور
دکتر ساسان ودیعه
دکتر سعید معدنی
دکتر یونس بخشان
دکتر تنهایی اهری
دکتر طهمورث شیری
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM